Brzmi ciekawie

Jan 14.12.2020

Kilka kont to nie problem

Klient ma zwykle kilka różnych kont. Przy określaniu kryteriów ograniczenia stopy procentowej warto przyjrzeć się średniej stopie procentowej na wszystkich rachunkach, ponieważ reprezentuje ona zakres, w jakim można naliczyć oprocentowanie.Oprócz danych dotyczących kredytu bank musi również przedstawić zestawieni


Czytaj więcej...